Cererea pentru încadrarea cetățenilor nerezidenți în România este în continuă creștere din cauza crizei puternice pe piața forței de muncă din România. În acest context, mai mult de jumătate dincompaniile de pe piața locală vor să importe forță de muncă din străinătate în următoarea perioadă.
Lucrul cu persoane fizice străine se poate dovedi a fi o sarcină dificilă, întrucât necesită atât cunoștințe legate de legislația fiscală locală și de dreptul muncii, dar mai ales o înțelegere profundă a reglementărilor internaționale.
Cu asta vă putem ajuta noi.

ACTE NECESARE (REZIDENT)

1. Copie a pașaportului/cărții de identitate. Este obligatoriu să aibă o valabilitate de încă minimum 2 ani de la demararea procedurii de obținere a avizului;
2. Diplomă sau adeverință de vechime în muncă care să indice calificarea pentru munca pe care ova presta în România, respectiv la firma angajatoare;
3. Cazier judiciar. Se obține din țara de origine și trebuie obținut în două exemplare, deservind și pentru viză;
4. Patru fotografii tip 3/4;
5. Curriculum vitae;

ACTE NECESARE (SOCIETATE ANGAJATOARE)

1. Actul constitutiv al societății comerciale angajatoare;
2. Sentința de înființare a persoanei juridice;
3. Certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului;
4. Certificatele constatatoare aferente în copie;
5. Copie CI a administratorului;
6. Certificat de atestare fiscală;
7. Cazier judiciar;
Alte servicii AxACont pentru cetățenii străini sunt obținerea avizului de muncă și a dreptului de ședere.
Contact