Administrarea corectă a unei companii implică multă birocrație și dosare stufoase. Eficientizează întocmirea și procesarea documentelor esențiale, colaborând cu AxACont România.

Înmatriculări Persoane Juridice

De cele mai multe ori, înființarea unei societăți comerciale oferă multe bătăi de cap celor care vor să devină antreprenori pe piața comercială din România. Prin programul Juniori in Afaceri din cadrul Companiei AxACont România, sunteți avantajați la înființarea firmei.


1. Societate cu răspundere limitată

2. Societate cu răspundere limitată debutant (SRL-D)

3. Societate cooperativă de gradul I și gradul II

4. Cooperativă agricolă de gradul I și gradul II

5. Sucursală societate sau GIE cu sediul în România

6. Sucursală a unei firme cu sediul în străinatate

firma-contabilitate-timisoara

Mențiuni Persoane Juridice

Evoluția în timp a activității unei firme conduce, implicit, și la modificări ale datelor declarate în acte (denumire, formă juridică, sediu ș.a.m.d).

1. Alocarea identificatorului unic la nivel european (EUID)

2. Modificarea denumirii

3. Înscrierea sau modificarea emblemei

4. Schimbarea formei juridice

5. Schimbarea sediului social în același județ

6. Schimbarea sediului social în alt județ

7. Prelungirea duratei de funcționare

8. Reducerea duratei de funcționare

9. Modificarea obiectului de activitate

10. Actualizarea obiectului de activitate

11. Modificarea declarațiilor pe propria răspundere

12. Majorarea capitalului social

13. Reducerea capitalului social

14. Transmiterea părților de interes și a părților sociale

15. Suspendarea sau reluarea activității

16. Schimbarea membrilor organelor de conducere și de control

17. Înființarea sau desființarea de sedii secundare

18. Modificarea datelor de identificare

19. Excluderea sau retragerea asociaților

20. Mențiuni înregistrate pe baza cererii de depunere și/sau menționare acte

21. Corectare erori materiale

Obține formularul cu actele necesare:
Contact

Beneficiarul real al societății

Conform Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, toate societățile comerciale sunt obligate să depună la Oficiul Registrului Comerțului, la înmatriculare, anual sau în cel mult 15 zile în care intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul/beneficiarii reali, respectiv persoana sau persoanele fizice care dețin ori controlează societatea.


Înregistrarea datelor din declarația privind beneficiarul real

Obține formular cu actele necesare:
Contact

Dizolvări/Lichidări/Radieri persoane juridice

Închiderea unei firme se desfășoară în trei etape: dizolvarea, lichidarea și radierea. Dizolvarea este procesul de încetare a activității normale a unei societăți comerciale, lichidarea este etapa de împărțire a bunurilor societății după achitarea datoriilor, iar radierea presupune încetarea existenței firmei și eliminarea acesteia din Registrul Comerțului.


1. Dizolvarea și lichidarea simultană a societății

2. Radierea sucursalei

Obține o discuție cu un consilier AxACont:
Contact

Avantaje AxACont

● Dezvoltăm soluții de automatizare a procedurilor de lucru pentru a gestiona cât mai bine procesele de salarizare și resurse umane;

● Deținem certificare Firmă de încredere;

● Accesibilitate în comunicare;

● Participare la seminarii periodice pentru consilierii AxACont România;

● Posibilitate de a ridica documentele contabile direct de la sediul dumneavoastră;

● Inștiințare în timp real cu privire la măsurile legislative în continuă schimbare;

● Transimterea situațiilor companiei pe care orice administrator trebuie să le știe le primiți sub forme de grafice.

Obține o discuție cu un consilier AxACont:
Contact

Certificate constatatoare

Certificatul de atestare fiscală arată modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate statului.

Obțineți online certificatul constatator, prin serviciile AxACont Romania
● documente cu semnătură electronică
● fără intervenția operatorului de date
Obține o discuție cu un consilier AxACont:
Contact